Tules kuntoutus

Tule kuntoutumaan Summassaareen upean keskisuomalaisen luonnon keskelle. Summasjärven ympäröivässä Summassaaressa on ollut todistettavasti asutusta jo kivikauden aikaan. Kylpylähotellissa on aistittavissa 70-luvun nostalginen henki, joka yhdistyy korkealle kohoavien honkien huminaan ja jo kivikaudelta peräisin olevaan saaren mystiseen kauneuteen. Rauhallinen kylpylähotelli hellii kiireistä ja on hyvä paikka ladata akut arkeen. Hotellihuoneista on rauhoittava näköala männikkömetsään.

Tules kuntoutus on tarkoitettu niska-hartiaoireisille, selkäoireisille, polvi-lonkkaniveloireisille työelämässä oleville sekä työstä poissaoleville oleville alle 68 vuotiaille ja yli 68 vuotiaille- henkilöille.

Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Ryhmässä toteutuvista ja yksilöllisistä osuuksista muodostuu tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen kokonaisuus. Ryhmätilanteissa mahdollistuva vertaistuki ja yhteisten kokemusten jakaminen edistävät yksilöllisiä kuntoutumisprosesseja.

Laitosmuotoinen kuntoutuskurssi kestää 15 vuorokautta ja kuntoutus tapahtuu kolmessa jaksossa (5+5+5) ja se toteutetaan 9 kuukauden aikana.

Kuntoutuskurssille hakemiseen tarvitaan lääkärin laatima B- lausunto, josta ilmenee kuntoutustarve. B- lausunto liitetään hakijan täyttämään kuntoutushakemukseen (KU132), joka toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.


Sairasryhmäkohtainen kuntoutus

Kansaneläkelaitos järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja eri sairaus-, vamma- ja ikäryhmille harkinnanvaraisena lääkinnällisenä tai muuna ammatillisena kuntoutuksena, vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena ja ammatillisena kuntoutuksena.

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat yhteistyökursseja, jotka potilasjärjestö ja kuntoutuslaitos toteuttavat yhdessä. Työnjakosopimuksella sovitaan kurssin toteutuksesta sekä vastuualueista järjestön ja kuntoutuslaitoksen kesken.


Sotaveteraani- ja avokuntoutus

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutus on tarkoitettu sotainvalideille ja rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen. Kuntoutujat ovat joko täysin omatoimisia tai tarvitsevat jonkin verran apua päivittäisissä toimissaan (toimintakykyluokat II ja III). Tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen niin, että kuntoutuja selviytyy itsenäisesti omassa tutussa elinympäristössään mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti.

Kuntoutuksen kesto on 10 – 28 vrk. Kuntoutusjaksolla perehdytään ikääntymisen ja toimintakyvyn välisiin yhteyksiin elämän eri osa-alueilla, tavataan toisia ikätovereita, vaihdetaan kuulumisia ja virkistäydytään yhdessäolon kautta. Kuntoutusjaksolla harjoitellaan erilaisia valmiuksia keskustelu-, liikunta- ja toiminnallisissa ryhmissä. Summassaaren yleis- ja vapaa-ajan ohjelmat tukevat kuntoutumista ja täydentävät yksilöllistä ohjelmaa iltaisin ja viikonloppuisin.

Sotainvalidien kuntoutuksen järjestää Valtiokonttori ja rintamaveteraanien kuntoutuspäätökset tekee kunnan veteraaniasiain kuntoutustyöryhmä. Summassaaressa Sove-kuntoutustajärjestetään laitos-, päivä- tai avomuotoisena.

Avokuntoutuspalveluita toteutetaan Kelan, vakuutusyhtiöiden ja terveyskeskuksien / sairaaloiden maksusitoumuksilla sekä itsemaksaville asiakkaille. 

Varaukset ja tiedustelut

Myyntipalvelu (arkisin)
030 608 50
Vaihde
030 608 5100
Sähköposti myynti@summassaari.fi