IKKU Ikääntyneet monisairaat

IKKU-Kurssin tavoitteena on kuntoutujan omatoimisuuden ylläpitäminen ja tuki arjen toiminnoissa suoriutumiseen. Kohderyhmänä ovat vähintään 68-vuotiaat monisairaat.

Voit hakea IKKU-kurssille, jos
• olet yli 68-vuotias ja pois työelämästä
• sairautesi aiheuttavat moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarpeen
• sinulle vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tulos on yli 24 ja toimintakyvyn osa-alueet mahdollistavat ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
• sairauksista johtuen sinulla on kotona selviytymisen vaikeuksia. IKKU-kurssin myöntämisen edellytyksenä on, että toimintakykyä voidaan parantaa tai ylläpitää suunnitellulla kuntoutuksella. Lisäksi edellytetään sellaista toimintakykyä, jolla ikääntynyt pystyy osallistumaan
ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja liikkumaan itsenäisesti.

Näin haet kurssille
• Ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin. Arvioikaa yhdessä, olisiko kuntoutuksesta sinulle hyötyä.
• Lääkärinlausunnosta tulee käydä ilmi: miksi kuntoutus on sinulle tarpeellista ja mikä on sairautesi todennäköinen kehitys.
Kun olet saanut lääkärinlausunnon, täytä kuntoutushakemus KU 132. Liitä hakemukseen lääkärinlausunto ja toimita se Kelaan.
• Kurssin esivalintaa varten hakemus toimitetaan palveluntuottajalle tai Kelalle

Kelan kurssihaku
Kelan Palvelunumero kuntoutusasiakkaille 020 692 205